LEGO Guide - Bulk Bricks - klokriecher.de
Home
Kontakt
Sitemap
English
Set Guide ⇒ B ⇒ Bulk Bricks

Bulk Bricks (136 Sets)


 
1x2 Sand Red Bricks
10003-1
100 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2001
Verpackung:
Notiz:

 
2x2 Sand Red Bricks
10004-1
100 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2001
Verpackung:
Notiz:

 
2x4 Sand Red Bricks
10005-1
50 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2001
Verpackung:
Notiz:

 
1x6 Sand Red Bricks
10006-1
50 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2001
Verpackung:
Notiz:

 
2x4 Sand Red Ridge Roof Tiles, Steep Sloped
10007-1
25 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2001
Verpackung:
Notiz:

 
2x4 Sand Red Roof Bricks
10008-1
50 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2001
Verpackung:
Notiz:

 
Assorted Blue Bricks
10009-1
62 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2001
Verpackung:
Notiz:

 
Assorted Yellow Bricks
10010-1
62 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2001
Verpackung:
Notiz:

 
Assorted Blue Plates
10011-1
42 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2001
Verpackung:
Notiz:

 
Assorted Yellow Plates
10012-1
42 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2001
Verpackung:
Notiz:

 
US-Flagge
10042-1
35 Teile
Altersempfehlung: 4+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2003
Verpackung:
Notiz:

 
2x2 Electrial Plate
10043-1
1 Teil
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2002
Verpackung:
Notiz:

 
Windows and Doors
10044-1
44 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2002
Verpackung:
Notiz:

 
Bridge Elements
10045-1
13 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2002
Verpackung:
Notiz:

 
Brown Tiles
10046-1
100 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2002
Verpackung:
Notiz:

 
Arch
10047-1
36 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2002
Verpackung:
Notiz:

 
Small Wheels and Axles
10048-1
61 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2002
Verpackung:
Notiz:

 
Large Wheels and Axles
10049-1
31 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2002
Verpackung:
Notiz:

 
Grey Fences
10050-1
34 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2002
Verpackung:
Notiz:

 
Small Windows
10051-1
50 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2002
Verpackung:
Notiz:

 
Black Roof Tiles
10053-1
44 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2002
Verpackung:
Notiz:

 
Black Roof Tiles
10054-1
68 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2002
Verpackung:
Notiz:

 
Black Roof Tiles
10055-1
50 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2002
Verpackung:
Notiz:

 
White Plates
10056-1
56 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2002
Verpackung:
Notiz:

 
Black Plates
10057-1
56 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2002
Verpackung:
Notiz:

 
Red Plates
10058-1
56 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2002
Verpackung:
Notiz:

 
Dark Green Plates
10059-1
56 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2002
Verpackung:
Notiz:

 
Grey Plates
10060-1
56 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2002
Verpackung:
Notiz:

 
Black Plates
10061-1
84 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2002
Verpackung:
Notiz:

 
Red Plates
10062-1
84 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2002
Verpackung:
Notiz:

 
Dark Green Plates
10063-1
84 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2002
Verpackung:
Notiz:

 
Grey Plates
10064-1
84 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2002
Verpackung:
Notiz:

 
White Plates
10065-1
84 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2002
Verpackung:
Notiz:

 
Castle Accessories
10066-1
37 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 1
Produziert in: 2002
Verpackung:
Notiz:

 
Mini-Fig Headgear
10067-1
53 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2002
Verpackung:
Notiz:

 
Weihnachtsmann
10068-1
39 Teile
Altersempfehlung: 4+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2002
Verpackung:
Notiz:

 
Christbaum
10069-1
33 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2002
Verpackung:
Notiz:

 
Rentier
10070-1
26 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2002
Verpackung:
Notiz:

 
Technic Beams
10072-1
56 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2002
Verpackung:
Notiz:

 
Technic Bushes
10073-1
130 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2002
Verpackung:
Notiz:

 
Technic Cross Axles
10074-1
68 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2003
Verpackung:
Notiz:

 
Technic Gear Wheels
10076-1
37 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2003
Verpackung:
Notiz:

 
Technic Motor
10077-1
55 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2003
Verpackung:
Notiz:

 
Train Connection Wire
10078-1
1 Teil
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2003
Verpackung:
Notiz:

 
Foliferous Tree
10111-1
10 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2003
Verpackung:
Notiz:

 
Bush
10112-1
25 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2001
Verpackung:
Notiz:

 
Cypress Tree
10113-1
5 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2001
Verpackung:
Notiz:

 
2x2 Sand Red Roof Tile
10114-1
100 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2001
Verpackung:
Notiz:

 
Jumper Bricks
10115-1
80 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2001
Verpackung:
Notiz:

 
Assorted Light Grey Bricks
10145-1
62 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2004
Verpackung:
Notiz:

 
Assorted Dark Grey Bricks
10146-1
63 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2004
Verpackung:
Notiz:

 
Assorted Brown Bricks
10147-1
62 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2004
Verpackung:
Notiz:

 
Assorted Light Grey Plates
10148-1
42 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2004
Verpackung:
Notiz:

 
Assorted Dark Grey Plates
10149-1
42 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2004
Verpackung:
Notiz:

 
Assorted Brown Plates
10150-1
42 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2004
Verpackung:
Notiz:

 
Black Ridge Tiles
10160-1
48 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2004
Verpackung:
Notiz:

 
Black Roof Tiles
10161-1
76 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2004
Verpackung:
Notiz:

 
Red Ridge Tiles
10162-1
48 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2004
Verpackung:
Notiz:

 
Red Roof Tiles
10163-1
76 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2004
Verpackung:
Notiz:

 
2x4 Ridge Roof Tiles Steep Sloped Black
3444-1
25 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
2x4 Ridge Roof Tiles Steep Sloped Red
3445-1
25 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
2x2 Window White
3446-1
25 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
1x3x4 Wall Element Transparent Blue
3447-1
25 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
1x4x5 Black Window Frames with Clear Panes
3448-1
20 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
1x4x6 Black Door and Frames with Transparent Blue Panes
3449-1
10 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
2x2 Black Bricks
3453-1
100 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
2x2 Light Grey Bricks
3454-1
100 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
2x2 White Bricks
3455-1
100 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
2x2 Dark Green Bricks
3456-1
100 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
2x2 Red Bricks
3457-1
100 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
2x4 Black Bricks
3458-1
50 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
2x4 Light Grey Bricks
3459-1
50 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
2x4 White Bricks
3460-1
50 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
2x4 Dark Green Bricks
3461-1
50 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
2x4 Red Bricks
3462-1
50 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
2x8 Black Bricks
3463-1
25 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
2x8 Light Grey Bricks
3464-1
25 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
2x8 White Bricks
3465-1
25 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
2x8 Dark Green Bricks
3466-1
25 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
2x8 Red Bricks
3467-1
25 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
1x4 Black Bricks
3468-1
50 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
1x4 Light Grey Bricks
3469-1
50 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
1x4 White Bricks
3470-1
50 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
1x4 Dark Green Bricks
3471-1
50 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
1x4 Red Bricks
3472-1
50 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
1x6 Black Bricks
3473-1
50 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
1x6 Light Grey Bricks
3474-1
50 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
1x6 White Bricks
3475-1
50 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
1x6 Dark Green Bricks
3476-1
50 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
1x6 Red Bricks
3477-1
50 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
1x8 Black Bricks
3478-1
25 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
1x8 Light Grey Bricks
3479-1
25 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
1x8 White Bricks
3480-1
25 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
1x8 Dark Green Bricks
3481-1
25 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
1x8 Red Bricks
3482-1
25 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
2x4 Black Plates
3483-1
100 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
2x4 White Plates
3484-1
100 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
2x4 Red Plates
3485-1
100 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
1x6 Black Plates
3486-1
50 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
1x6 White Plates
3487-1
50 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
1x6 Red Plates
3488-1
50 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
2x8 Black Plates
3489-1
25 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
2x8 White Plates
3490-1
25 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
2x8 Red Plates
3491-1
25 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
2x2 Black Smooth Tiles
3492-1
100 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
2x2 White Smooth Tiles
3493-1
100 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
2x2 Red Smooth Tiles
3494-1
100 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
2x2 Roof Tiles Steep Sloped Black
3495-1
100 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
2x2 Roof Tiles Steep Sloped Red
3496-1
100 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
2x4 Roof Tiles Steep Sloped Black
3497-1
50 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
2x4 Roof Tiles Steep Sloped Res
3498-1
50 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
Small Spruce Tree
3499-1
25 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
1x4x3 Wall Element Clear
3507-1
25 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2001
Verpackung:
Notiz:

 
1x4x5 Black Window with Transparent Light Blue Pane
3508-1
20 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2001
Verpackung:
Notiz:

 
1x2 Light Grey Bricks
3725-1
100 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
1x2 Dark Grey Bricks
3726-1
100 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
1x2 Tan Bricks
3727-1
100 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
2x4 Dark Grey Bricks
3729-1
50 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
2x4 Tan Bricks
3730-1
50 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
Castle Expander Pack
3732-1
24 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
Grey Train Windows with Panes
3733-1
20 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
Blue Train Windows with Panes
3734-1
20 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
Grey Train Doors with Panes
3735-1
20 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
Blue Train Doors with Panes
3736-1
20 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
Train Accessories
3737-1
15 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
Spruce Tree Large 2 1/2
3738-1
10 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
Life On Mars Accessories
3750-1
48 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2001
Verpackung:
Notiz:

 
1x2 Brown Bricks
3751-1
100 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2001
Verpackung:
Notiz:

 
1x6 Brown Bricks
3752-1
50 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2001
Verpackung:
Notiz:

 
2x2 Brown Bricks
3753-1
100 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2001
Verpackung:
Notiz:

 
2x4 Brown Bricks
3754-1
50 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2001
Verpackung:
Notiz:

 
2x4 Roof Tiles Steep Sloped Bricks
3755-1
50 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2001
Verpackung:
Notiz:

 
2x4 Ridge Roof Tiles Steep Sloped Brown
3756-1
25 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2001
Verpackung:
Notiz:

 
1x4x5 Black Window Frames, Transparent Blue Panes
B001-1
20 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
1x4x3 Thin Wall Element, Clear
B002-1
25 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
1x4x6 Red Door and Frames, Transparent Green Panes
B003-1
10 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
2x4 Ridge Roof Tiles, Low Sloped Black
B004-1
25 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
2x4 Ridge Roof Tiles, Low Sloped Red
B005-1
25 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2000
Verpackung:
Notiz:

 
1x1 Stud Light Grey
BAG2-1
90 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2006
Verpackung:
Notiz:

 
1x1 Stud Medium Grey
BAG3-1
90 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2006
Verpackung:
Notiz:

 
1x1 Stud Dark Grey
BAG4-1
90 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2006
Verpackung:
Notiz:

 
1x1 Stud Black
BAG5-1
90 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2006
Verpackung:
Notiz:

 
Grey Brick Seperator with Black Frame Teile
BAG6-1
56 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2006
Verpackung:
Notiz:

 
Flags and Posts
F6316-1
100 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2006
Verpackung:
Notiz:

 
LEGO, das LEGO Logo, DUPLO, BIONICLE, MINDSTORMS, die BELVILLE, KNIGHTS´ KINGDOM und EXO-FORCE Logos, der Baustein und die Knopfkonfigurationen sowie die Minifiguren sind Handelsmarken der LEGO Gruppe.
LEGO Gruppe – Diese Webseite ist unabhängig und wurde von der LEGO Gruppe weder autorisiert noch gesponsert.
Alle Photos, insbesondere im Bereich LEGO Sammlung, sind, soweit nicht anders angegeben, Eigentum von KLOKRIECHER.
www.klokriecher.de ©2020