Toa Metru Nokama
Set: 8602   Year: 2004   Pieces: 35
Toa Metru Nokama
Toa Metru Nokama (8602)
Detail: Toa Metru Nokama
Logo: LEGO
Toa Metru Nokama
Toa Metru Nokama
Toa Metru Nokama
Toa Metru Nokama

Next Set ⇒

Back to Set of the Week

⇐ Previous Set