Mini Jet
Set: 6741   Year: 2009   Pieces: 63
Mini Jet
Mini Jet (6741)
Detail: Jet
Logo: LEGO
Speeder
Speeder
Speeder

Next Set ⇒

Back to Set of the Week

⇐ Previous Set