Venomari Shrine
Set: 9440   Year: 2012   Pieces: 86
Venomari Shrine
Venomari Shrine (9440)
Detail: Zane ZX
Logo: LEGO
Shrine
Shrine
Shrine
Zane ZX
Zane ZX
Zane ZX

Next Set ⇒

Back to Set of the Week

⇐ Previous Set