Fang-Suei
Set: 9567   Year: 2012   Pieces: 19
Fang-Suei
Fang-Suei (9567)
Detail: Fang-Suei
Logo: LEGO
Fang-Suei
Stand
Snake
Weapon
Axe
Crown
Spinner
Spinner
Spinner
Spinner

Next Set ⇒

Back to Set of the Week

⇐ Previous Set