Mini Millennium Falcon
Set: 4488   Year: 2004   Pieces: 87
Mini Millennium Falcon
Mini Millennium Falcon (4488)
Detail: Millennium Falcon
Logo: LEGO
Millennium Falcon
Millennium Falcon
Millennium Falcon
Millennium Falcon

Next Set ⇒

Back to Set of the Week

⇐ Previous Set