Kai's Blade Cycle
Set: 9441   Year: 2012   Pieces: 188
Kai's Blade Cycle
Kai's Blade Cycle (9441)
Detail: Kai ZX
Logo: LEGO
Kai ZX
Kai ZX
Kai ZX
Rattla
Rattla
Rattla
Rattla
Rattla
Staff
Shrine
Shrine
Motorcycle
Motorcycle
Motorcycle
Motorcycle
Motorcycle
Motorcycle

Next Set ⇒

Back to Set of the Week

⇐ Previous Set