Eris' Eagle Interceptor
Set: 70003   Year: 2013   Pieces: 348
Eris' Eagle Interceptor
Eris' Eagle Interceptor (70003)
Detail: Eris
Logo: LEGO
Eris
Eris
Eris
Razar
Razar
Razar
Razar
Rizzo
Rizzo
Rizzo
Rizzo
Rizzo
CHI Crystal
Eagle Interceptor
Eagle Interceptor
Eagle Interceptor
Eagle Interceptor
Glider
Glider
Glider
Glider

Next Set ⇒

Back to Set of the Month

⇐ Previous Set